Hrvatsko sjeme

menu

Ciljevi i djelatnosti Udruge

Ciljevi i djelatnosti Udruge

Hrvatsko sjeme GSU osnovan je 23. listopada 2009. godine pod reg. brojem 21007166 pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.

Ciljevi i djelatnosti:

Udruga je osnovana u cilju unapređenja rada i poslovanja članova Udruge, razvijanju stručno-poslovne suradnje u oplemenjivanju, proizvodnji, doradi i prometu sjemena, zajedničkog nastupa u rješavanju pitanja zaštite interesa sjemenara RH i položaja struke, unapređivanju gospodarskih djelatnosti, te poboljšanju uvjeta rada i praćenja učinka.

Udruga, radi ostvarivanja naprijed utvrđenih ciljeva, obavlja sljedeće djelatnosti:

 • potiče uporabu  novih tehnologija, oplemenjivanja, proizvodnje, dorade i prometa sjemena u skladu s financijski i ekološko održivim kriterijima u suradnji sa tuzemnim i inozemnim znanstvenim institucijama.
 • prikuplja i bilancira podatke o proizvedenim, dorađenim i plasiranim količinama sejemena pojedinih poljoprivrednih kultura zajedno s Državnim zavodom za sjemenarstvo Hrvatske;
 • podstiče istraživanja za potrebe razvoja i trženja;
 • sudjeluje u organiziranju i radu sajamskih izložbi i drugih priredbi koje potiču promidžbu i plasman poljoprivrednih proizvoda;
 • organizira stručne ekskurzije, posjet sajmovima i izložbama; sukladno Zakonu
 • organizira i provodi stručno obrazovanje iz područja struke, putem simpozija, savjetovanja i seminara;
 • zastupa interese članica i struke kod nadležnih tijela Republike Hrvatske
 • predlaže mjere za proizvodnju sjemena po smjerovima proizvodnje /žitarice, kukuruz, krmne kulture, industrijsko bilje, povrće i cvijeće/;
 • sudjeluje u procesu usuglašavanja  uvjeta plasmana sjemena pojedinih poljoprivrednih kultura;
 • sudjeluje u kreiranju zakonodavne regulative s nadležnim organima u Republici;
 • aktivno sudjeluje u radu pri donošenju mjera koje potiču poljoprivrednu proizvodnju, regresiranje i subvencioniranje sjemena;
 • sudjeluje u u izradi programa kojim se promiče proizvodnja, promet i uporaba certificiranog sjemena, s ciljem povećanja obima poljoprivredne proizvodnje;
 • podstiče uspostavljanje i razvoj svih oblika suradnje sa stručnim i znanstvenim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • podstiče uspostavljanje i razvoj svih vrsta poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu;

Osim gore navedenih djelatnosti, Udruga se može baviti i gospodarskom djelatnošću, kao što je: promidžba (reklama i propaganda), sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te djelatnosti i to ne u svrhu stjecanja dobiti za svoje članove i treće osobe.

Dosadašnji predsjednici HSGSU: 

 • Mr. Stanko Krešić, dipl.ing.
 • Kristijan Puškarić, dipl. Ing.

Dosadašnji dopredsjednici:

 • Pavo Zvocak, dipl.ing.
 • Luka Andrić, dr sc

Dosadašnji tajnici:

 • Drago Ćorić, dipl.ing.

Sadašnji predsjednik: 

 • Luka Andrić, dr sci

Dopredsjednik:

 • Kristijan Puškarić, dipl.ing

Tajnik:

 • Damir Mihaljević, dipl oec

Tijela Udruge:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Upravno vijeće

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward