Hrvatsko sjeme

menu

Komentar Nacrta prijedloga Zakona o sjemenu

Komentar Nacrta prijedloga Zakona o sjemenu

Potaknuti intenzivnim komentarima te izraženoj negativnoj kampanji spram Prijedloga teksta Zakona o sjemenu koji su se pojavili tijekom proteklih mjesec dana želimo dati svoje mišljenje i izreći naša stajališta.


Hrvatska Udruga sjemenara „Hrvatsko sjeme“ na predmetni tekst Zakona gleda vrlo blagonaklono te u njemu vidi jedan dobar korak naprijed za cjelokupnu „hrvatsku industriju sjemena“, a posebno u modelu rješavanja velikog problema koji proizlazi iz nedefinirane i neregulirane uporabe sjemena s vlastitog gospodarstva.


Važno je napomenuti da mi kao Hrvatska industrija sjemena u svim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste sjeme koje kreiramo, proizvedemo i stavimo na tržište vidimo partnere s kojima želimo suradnju u dobroj vjeri i povjerenju na opće dobro.


Isto tako, upravo smo mi – domaći oplemenjivači poljoprivrednog bilja i sjemenari najzainteresiraniji za očuvanje biološke raznolikosti, autohtonosti biljnih vrsta i sorti te svojim radom doprinosimo tome kroz čuvanje genetskog materijala putem banke biljnih gena ili pak koristeći te vrijedne domaće populacije u programima selekcije stvarajući nove kultivare.


Evo nekoliko komentara:

Osnova modela uporabe „vlastitog sjemena“


Ideja da se uporaba sjemena s vlastitog gospodarstva usustavi na način da ono mora proći proces dorade i pripreme za korištenje kroz ovlaštenu doradu sjemena smatramo vrlo dobrim rješenjem putem kojega sve ključne „kritične točke“ korištenja ovakvog sjemena stavljamo pod transparentni nadzor:

• Štitimo cjelokupni sustav od ugroze koja prijeti od širenja vrlo opasnih patogena koji se mogu nekontroliranim sjemenom proširiti (Smrdljiva snijet prije svih, ali i razni drugi potencijalno opasni ili karantenski patogeni organizmi).
• Vođenjem evidencije o doradi ovoga sjemena HAPIH dobiva kvalitetan izvor informacija o tome što i koliko se sije u Hrvatskoj te se sukladno tome bolje i preciznije može pratiti stanje u sjemenarstvu i proizvodnji općenito te se lakše mogu određivati razne druge vezane mjere.
• Korisnik sjemena s vlastitog gospodarstva dobiva profesionalnu i kvalitetnu uslugu dorade sjemena.
• Štitimo se od nezakonitih radnji: od pojave trženja ovakvim reprodukcijskim materijalom, od pojave nezakonite i nelegitimne prakse obavljanja „kućne dorade“ koja povlači niz nezakonitih radnji (od nezakonitog bavljenja djelatnošću, nezakonite uporabe pesticida, rad na crno, nepoštivanje odredbi zaštite okoliša, zaštite na radu, neplaćanje poreza, …)


Nema ugrožavanja malih, nekomercijalnih, „hobi“, ekoloških proizvođača, …

Tijekom e-savjetovanja i tekuće kampanje najveći broj komentara usmjeren je na kritike u smislu tzv. ograničavanja sloboda ili ugrožavanja opstanka navedenih skupina poljoprivrednih proizvođača. Ovakav stav smatramo neispravnim jer model po kojemu će se moći koristiti sjeme s vlastitog gospodarstva ne bi trebalo ni na koji način ugrožavati ove skupine budući da su oni izuzeti jer nisu komercijalni proizvođači. Vjerujemo da će se kroz provedbene akte (Pravilnike) to i definirati.


Vezano za kampanju pojedinih udruga koje tumače da se proizvodi od starog sjemena neće moći tržiti na našim tržnicama potrebno je reći kako to nije istina jer isti proizvodi nisu pod ingerencijom ovog Zakona. Također, mali proizvođači, ekološki proizvođači, hobisti, vrtlari i sl. po ovom Zakonu neće imati nikakvih obveza ili nameta u smislu proizvodnje vlastitog sjemena za vlastite potrebe.


Stoga, još jednom naglašavamo kako smatramo da nema nikakve bojazni da naše „kumice“ s placa neće moći proizvoditi vlastito sjeme i proizvode (domaća rajčica, paprika, salata, matovilac…) bez obveze prijave i dorade sjemena svojih starih sorti. Isto tako, jasno je da predmetni Zakon ne donosi nova ograničenja u odnosu na stari Zakon iz ovog konkretnog područja.


Hvale vrijedna je inicijativa što se ovim prijedlogom Zakona otvara dodatna mogućnost ukoliko pojedinci žele komercijalizirati sjeme starih sorata (staviti na tržište certificirano sjeme). Naglašavamo kako ovaj prijedlog nije obveza nego mogućnost pojedinca što smatramo dobrim poticajnim prijedlogom ovog zakona.


Fina podešenja kroz Pravilnike


Sigurni smo da će sve bojazni, komentari ili kritike koje se mogu čuti tijekom ovog perioda biti dodatno pojašnjene i na koncu definirane kroz Pravilnike.


Predlažemo da se paralelno s procesom donošenja Zakona intenzivno radi i na pripadajućim pravilnicima kako bi „cijeli paket“ odmah po donošenju bio što prije operativan. Stojimo na raspolaganju za sav potreban angažman pri ovome.

Na kraju, još jednom izražavamo potporu Zakonu jer u njemu vidimo poboljšanje našega sustava i nove mogućnosti te stojimo na raspolaganju za suradnju svim Institucijama.


Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward